Úvod

Amateur Cyclo Club Malacky, Mierové nám. 14, 901 01 Malacky, SR
IČO : 37 929 721, E-mail : acc.malacky@gmail.com
Tel. : 0903 410 080, 0911 400 922, 0907 442 894
Licencia Slovenského zväzu cyklistiky číslo 98/2015


POUKÁŽTE CYKLISTOM  " 2% "  Z VAŠICH DANÍ Z PRÍJMU
ACC Malacky je v roku 2013 opravneným prijímateľom.
 IČO nášho klubu je 37 929 721
VOPRED VÁM ĎAKUJEME 


OZNAM PRE CYKLISTOV Z MALACIEK A OKOLIA :

SPOLOČNÉ VÝJAZDY KAŽDÚ NEDEĽU O 08.00 !!!
Stretnutie vždy na parkovisku pred cykloshopom 
Kolo-Sport na ulici 1. mája v Malackách
(Pozor : skorá jar a neskorá jeseň = štart o 09.00)

Bližšie informácie cez e-mail, facebook, osobne
v Kolo-Sporte, alebo od iných cyklistov :-) 
 
Za podporu našej činnosti ďakujeme týmto subjektom :
 
 
 

 www.rainside.sk
   

 www.forbo-siegling.sk
 
 

 www.malacky.sk


www.pozagas.sk

 

www.elvip.sk

Podstránky (1): Fixed-Gear